محافظ وسایل برقی SUMSUNGمدلA300محافظ وسایل برقی SUMSUNG -A300


  • دارای دوسال گارانتی
  • ولتاژورودی 220ولت
  • جریان دهی خروجی حداکثر102آمپر240ولت
  • دارای LED